Drodzy użytkownicy! Wszystkie materiały dostępne na stronie zostały przetłumaczone z innych języków. Chcemy przeprosić za jakość tekstów, mamy jednak nadzieję, że będą one przydatne. Pozdrawiamy, Administracja. E-mail: admin@plmedbook.com

Terapia hormonalna, zalety i wady – zaktualizowany raport

Zaktualizowany raport na temat korzyści i szkód związanych z HTZ (hormonalna terapia zastępcza) wykazał, że estrogeny plus sam progestagen i sam estrogen zmniejszają ryzyko złamań, ale zwiększają ryzyko udaru, choroby pęcherzyka żółciowego, nietrzymania moczu i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Estrogen z progestagenem zwiększa szanse wystąpienia raka piersi i prawdopodobnie otępienia, podczas gdy sam estrogen zmniejsza ryzyko raka piersi.

Ten przegląd, napisany przez naukowców z Oregon Health & Science University i Providence Cancer Center i opublikowany w Annals of Internal Medicine, został przeprowadzony, by pomóc USPSTF (US Preventive Services Task Force) wydać nowe zalecenia dotyczące terapii hormonalnej.

Jako informacje ogólne, naukowcy wyjaśnili, że hormonalna terapia menopauzalna w celu zapobiegania chorobom przewlekłym nie jest obecnie zalecana, ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych.

Naukowcy postanowili zaktualizować dane dotyczące tego, w jaki sposób skuteczna terapia hormonalna zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych, a także bada wpływ i ciężkość działań niepożądanych. Chcieli również sprawdzić, jakie mogą być wyniki wśród kobiet w różnych podgrupach.

Zgromadzili i przeanalizowali dane z MEDLINE (styczeń 2002 – listopad 2011), centralny rejestr Cochrane dla kontrolowanej bazy danych systematycznych recenzji (do września 2011 r.), Scopus i kilka innych list referencyjnych. Przyjrzeli się również randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniom HRT (hormonalnej terapii zastępczej), które były publikowane w języku angielskim od 2002 roku – wszystkie badania koncentrowały się na zapobieganiu przewlekłym chorobom.

Zbadali krótką listę 9 prób, które spełniły kryteria włączenia – testy oceniono jako rzetelnej jakości.

Poniżej przedstawiamy niektóre wnioski z tego badania:

 • Estrogen plus terapia progestagenowa
  zmniejszone złamania (46 mniej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększony inwazyjny rak piersi (8 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększona zakrzepica żył głębokich (12 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększona otępienie (22 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększona choroba pęcherzyka żółciowego (20 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększona śmiertelność z powodu raka płuc (5 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększona zatorowość płucna (9 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększony skok (9 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększone nietrzymanie moczu (872 więcej na 10 000 kobiet rocznie)
 • Terapia wyłącznie estrogenowa
  zmniejszone złamania (56 mniej na 10 000 kobiet-lat)
  zmniejszona zapadalność na raka inwazyjnego raka piersi (8 mniej na 10 000 kobiet-lat)
  zmniejszona śmiertelność (2 mniej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększony skok (11 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększona zakrzepica żył głębokich (7 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększona choroba pęcherzyka żółciowego (33 więcej na 10 000 kobiet-lat)
  zwiększone nietrzymanie moczu (1271 więcej na 10 000 kobiet rocznie)

Nie było stałych różnic w wynikach związanych z współistniejącymi chorobami lub wiekiem.

W badaniu nie uwzględniono zgodności (przestrzegania zaleceń), niektórych ryzyk wynikowych i niektórych innych schematów.

W streszczeniu w tym samym czasopiśmie autorzy podsumowali:

„Sam estrogen plus progestagen i estrogen zmniejszają ryzyko złamań, ale zwiększają ryzyko udaru, zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, choroby pęcherzyka żółciowego i nietrzymania moczu, estrogeny i progestyny ​​zwiększają ryzyko raka piersi i prawdopodobnego otępienia, podczas gdy sam estrogen zmniejsza ryzyko raka piersi”.
Napisane przez Christiana Nordqvista

Like this post? Please share to your friends: