Drodzy użytkownicy! Wszystkie materiały dostępne na stronie zostały przetłumaczone z innych języków. Chcemy przeprosić za jakość tekstów, mamy jednak nadzieję, że będą one przydatne. Pozdrawiamy, Administracja. E-mail: admin@plmedbook.com

Herceptin pod kątem HER2-dodatniego raka piersi poprawia długoterminowe przeżycie

W badaniu analizującym długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność trastuzumabu – bardziej znanego jako Herceptyna – stwierdzono, że znacznie zwiększa on długotrwałe przeżycie u pacjentów z HER-2-dodatnim rakiem piersi, u których zastosowano chemioterapię.

nosić różowy dla raka piersi

W opublikowanym badaniu przeanalizowano dane z dwóch niezależnych badań, których celem było zbadanie całkowitego czasu przeżycia pacjentów z wczesnym stadium HER2-dodatniego raka piersi, którzy otrzymali chemioterapię zi bez Herceptyny.

Autorzy zauważają, że ponad 4000 pacjentów z rakiem piersi z dodatnim receptorem HER2 zostało włączonych do badania i otrzymało „doksorubicynę i cyklofosfamid, które zostały wykonane za pomocą paklitakselu z trastuzumabem lub bez niego w obu badaniach.”

Współautorem badania jest Charles E. Geyer Jr., lekarz-naukowiec z VirginiaCommonwealth University (VCU) Massey Cancer Center w Richmond i profesor w Wydziale Hematologii, Onkologii i Opieki Paliatywnej w VCU Schoolof Medicine, mówi:

„Odkryliśmy, że gdy Herceptin stosuje się w połączeniu z chemioterapią, znacznie zwiększa się przeżycie pacjenta.”

„Występują minimalne długotrwałe skutki uboczne, a prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu raka jest znacznie zmniejszone” – dodaje.

Te dwie próby, do których dochodzą te badania, są tymi samymi, których wyniki wczesne doprowadziły w 2006 r. Do Food and Drug Administration (FDA) do zatwierdzenia Herceptin jako leczenia uzupełniającego w raku sutka HER2-dodatnim.

10-letnie przeżycie poprawiło się z 75% do 84% z Herceptyną

Nowa analiza – która dotyczyła ogólnego wskaźnika przeżycia do 10 lat po zakończeniu leczenia – dotyczyła w szczególności tego, czy u pacjenta wystąpił nawrót nowotworu oraz czy jakiekolwiek działania niepożądane ze strony serca były szkodliwe, aby zanegować jakiekolwiek korzyści z leczenia.

Wyniki pokazują, że 10-letnie przeżycie dla HER2-dodatnich pacjentów z rakiem piersi, którzy otrzymali chemioterapię bez Herceptyny, wynosiło 75%, podczas gdy u tych, którzy również mieli Herceptin, było to 84%.

Wyniki wskazują również na poprawę przeżycia wolnego od choroby. U pacjentów, u których zastosowano chemioterapię bez Herceptyny, 10-letni okres przeżycia bez choroby wynosił 62%, w porównaniu z 74% u tych, którzy również mieli Herceptin.

W odniesieniu do działań niepożądanych dotyczących serca – znanego ryzyka dla pacjentów Herceptin – stwierdzono, że około 3% stwierdzono przypadek, a większość pacjentów dotkniętych skutkami początkowymi.

Herceptin stosuje się głównie wraz z chemioterapią w leczeniu pacjentów z rakiem piersi, u których rak jest HER2-dodatni. Ten rodzaj raka piersi jest często bardziej agresywny niż inne typy.

Do 20% przypadków raka piersi jest spowodowane przez HER2

HER2 – lub receptor 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu – dotyczy genu HER2 i związanego z nim białka. Białko pomaga kontrolować wzrost zdrowych komórek. Ale jeśli gen HER2 jest amplifikowany, lub białko ulega nadmiernej ekspresji, komórki mogą wzrastać w niekontrolowany sposób i prowadzić do raka.

Aż do 20% inwazyjnych raków sutka jest wynikiem amplifikacji HER2 lub nadekspresji białka HER2.

Dwie próby za badaniem były wspierane przez National CancerInstitute. Środki na długoterminowe badanie uzupełniające pochodziły z grantów NationalInstitutes of Health, Breast Cancer Research Foundation, Genentech (twórcy Herceptin) oraz grupy Cancer and Leukemia Group B.

W lipcu 2014 r. Poinformowano, w jaki sposób badacze odkryli nowy cel w leczeniu szczególnie agresywnego pancernika. Dana cząsteczka – znana jako ανβ6 – może również identyfikować pacjentów z nowotworem HER2-dodatnim, u których występuje większe ryzyko rozwoju wtórnych nowotworów.

Like this post? Please share to your friends: