Drodzy użytkownicy! Wszystkie materiały dostępne na stronie zostały przetłumaczone z innych języków. Chcemy przeprosić za jakość tekstów, mamy jednak nadzieję, że będą one przydatne. Pozdrawiamy, Administracja. E-mail: admin@plmedbook.com

Migreny mogą trwale zmienić strukturę mózgu

Naukowcy odkryli, że migreny mogą wpływać na długoterminową strukturę mózgu i zwiększać ryzyko uszkodzeń mózgu, wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii przeanalizowali sześć badań populacyjnych i 13 badań klinicznych, aby sprawdzić, czy istnieje związek między migrenami a zmianami w mózgu, cichymi nieprawidłowościami lub zmianami objętości mózgu.

Autorzy badania przyjrzeli się skanom mózgu MRI pacjentów z migreną lub migrenami z aurą. Migrena z aurą występuje wtedy, gdy dana osoba doświadcza objawów przed wystąpieniem migreny. Skany te porównano z tymi, które nie cierpią na zaburzenie.

Wyniki badania wykazały, że ci, którzy mieli migreny z aurą, wykazali 68% wzrost ryzyka uszkodzeń mózgu istoty białej, w porównaniu z tymi, którzy nie mieli migreny.

Pacjenci, u których wystąpiły typowe migreny wykazywały o 34% większe ryzyko zmian w mózgu w porównaniu z osobami nie cierpiącymi na migrenę.

Zaburzenia przypominające zawał w mózgu – objawy wskazujące na zaburzenia w przepływie krwi do mózgu – wzrosły o 44% u osób, które miały migreny z aurą w porównaniu z tymi, które miały migreny bez aury.

Dodatkowo zmiany objętości mózgu były bardziej rozpowszechnione u osób z migrenami i migrenami z aurą niż u tych, u których nie występowały stany.

Autorzy badania wyjaśniają:

„Obecny przegląd sugeruje, że migrena może być czynnikiem ryzyka zmian strukturalnych w mózgu.

W porównaniu z kontrolami innymi niż migrenie, u migrena występuje więcej WMA (nieprawidłowości w obrębie istoty białej), ILL (zmiany typu zawałowego) i zmiany objętościowe w regionach GM (szara masa) i WM (istota biała). „

Powszechne zaburzenie o długofalowych skutkach

Według Migraine Research Foundation, migrena zajmuje czołową pozycję w rankingu najbardziej uciążliwych chorób na świecie. Co 10 sekund osoba w USA odwiedza pogotowie w wyniku bólu głowy lub migreny.

Jeśli chodzi o zaburzenie, które jest tak powszechne, naukowcy podkreślają, że ważne jest zrozumienie długoterminowych skutków, jakie może mieć na mózg migrena.

Dodają, że wytyczne American Academy of Neurology i US Headache Consortium sugerują, że osoby z migrenami, które mają prawidłowe badania neurologiczne, nie potrzebują rutynowych skanów MRI.

„Jedynie pacjenci z atypowym bólem głowy, niedawną zmianą wzorca bólu głowy, innymi symptomami (takimi jak napady padaczkowe) lub ogniskowymi neurologicznymi symptomami albo znakami są zalecane dla MRI mózgu,” naukowcy mówią.

„Pacjentów z WMA można uspokoić Pacjentów z ILL należy poddać ocenie pod kątem czynników ryzyka udaru, a wolumetryczne MRI pozostaje narzędziem badawczym”.

Dr Messoud Ashina z Uniwersytetu w Kopenhadze i główny autor badania twierdzą, że potrzebne są dalsze badania, aby w pełni określić związek między migreną a długotrwałą strukturą mózgu.

„Migrena dotyka około 10-15% ogólnej populacji i może powodować znaczne obciążenie osobiste, zawodowe i społeczne” – dodaje.

„Mamy nadzieję, że dzięki większej ilości badań możemy wyjaśnić związek zmian w strukturze mózgu z częstotliwością ataku i długością choroby, a także dowiedzieć się, w jaki sposób te zmiany mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu”.

W tym roku badanie przeprowadzone przez włoskich naukowców wykazało również, że u pacjentów z migrenami występują nieprawidłowości w mózgu, w porównaniu z tymi, u których nie występuje zaburzenie.

Inne ostatnie badania z University of Pennsylvania sugerują, że przyczyną migreny mogą być struktury tętnic mózgu, które chronią dopływ krwi do mózgu.

Like this post? Please share to your friends: