Drodzy użytkownicy! Wszystkie materiały dostępne na stronie zostały przetłumaczone z innych języków. Chcemy przeprosić za jakość tekstów, mamy jednak nadzieję, że będą one przydatne. Pozdrawiamy, Administracja. E-mail: admin@plmedbook.com

Glioblastoma: nowe leczenie tego śmiercionośnego guza mózgu?

Nowe badania dają nadzieję na nowe leczenie pacjentów z glejakiem, po zidentyfikowaniu sposobu na powstrzymanie rozwoju tego zagrażającego życiu nowotworu mózgu.

ilustracja przedstawiająca guz mózgu

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie zidentyfikowali mechanizm, dzięki któremu określone białko zwane PRMT5 stymuluje wzrost guzów glejaka.

Co więcej, blokując ten mechanizm za pomocą klasy istniejących leków, byli oni w stanie zatrzymać wzrost nowotworu glioblastoma u myszy.

Kierownik badania Christian Braun, który był doktorantem w MIT w czasie badań, a także koledzy niedawno opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie.

Glejak – zwany także glejakiem wielopostaciowym – jest nowotworem złośliwym mózgu, który tworzy się z gwiazdotwórczych komórek glejowych, zwanych astrocytami.

Według American Brain Tumor Association, w tym roku w Stanach Zjednoczonych zostanie zdiagnozowanych blisko 80 000 nowych przypadków pierwotnych guzów mózgu. Spośród nich glejak wyniesie około 14,9 procent.

Podczas gdy glejak nie jest najczęstszym nowotworem mózgu, są one najbardziej śmiercionośne; mediana przeżycia wynosi zaledwie 14,6 miesiąca po rozpoznaniu glioblastoma, jeśli pacjent jest leczony chemioterapią i radioterapią.

W związku z tym istnieje rozpaczliwa potrzeba określenia nowych terapii w celu zapobiegania i leczenia glioblastoma. Braun i współpracownicy uważają, że wyniki ich badań mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.

PRMT5 i splatanie genów

W poprzednich badaniach Braun i jego kolega Monica Stanciu z Departamentu Biologii w MIT zidentyfikowali PRMT5 jako możliwy czynnik wywołujący nowotwory glejaka, ale dokładne mechanizmy, dzięki którym białko to robi, były niejasne.

Odkrycia wskazują, że PRMT5 może uczestniczyć w unikalnej formie „splicingu genów”, która napędza wzrost glejaków.

Naukowcy wyjaśniają, że składanie genów jest procesem, w którym odcinki informacyjnego RNA (mRNA) zwane intronami są „wycinane” z nici mRNA, ponieważ nie są już potrzebne po przekazaniu informacji genetycznej do mRNA.

Późniejsze badania ujawniły, że około jeden do trzech „zatrzymanych intronów” utrzymuje się w około 10 do 15 procent ludzkich nici mRNA, a te pozostałe introny zapobiegają opuszczaniu jądra komórkowego przez cząsteczki mRNA.

„Uważamy, że te nici są w zasadzie zbiornikiem mRNA” – mówi Braun, który obecnie pracuje w Ludwig Maximilian University of Munich w Niemczech. „Macie te bezproduktywne izoformy w jądrze, a jedyną rzeczą, która powstrzymuje ich przed tłumaczeniem, jest ten jeden intron”.

W swoich najnowszych badaniach, jak postawiono hipotezę, naukowcy odkryli, że PRMT5 odgrywa kluczową rolę w unikalnym procesie składania genu; sugerują, że komórki macierzyste mózgu mają wysoki poziom PRMT5, którego używają do zapewnienia skutecznego składania i większej ekspresji genów związanych z proliferacją komórek lub wzrostem i dzieleniem.

„Gdy komórki zbliżają się do dojrzałego stanu, poziomy PRMT5 spadają, zatrzymywane poziomy intronów rosną, a te informacyjne RNA związane z proliferacją utknęły w jądrze” – wyjaśnia współautorka badania Jacqueline Lees z Instytutu Integratywności Davida H. Kocha Cancer Research at MIT.

Wyjaśniają, że w rakowych komórkach mózgowych poziom PRMT5 wzrasta jeszcze raz, co z kolei aktywuje unikalny proces splatania genów i zachęca komórki nowotworowe do wymknięcia się spod kontroli.

Hamowanie wzrostu glejaka u myszy

Naukowcy potwierdzili następnie swoje odkrycia w ludzkich komórkach glejaka. Kiedy zahamowali PRMT5 – który zapobiega wytwarzaniu białka PRMT5 – w komórkach nowotworowych, odkryli, że wzrost i podział komórek został zatrzymany.

Naukowcy byli również w stanie powstrzymać wzrost guzów glejaka w modelach myszy poprzez traktowanie ich inhibitorami PRMT5.

Komentując odkrycia zespołu, Omar Abdel-Wahab z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku – który nie był zaangażowany w badania – mówi: „PRMT5 ma wiele ról i do tej pory nie było jasne, co to droga, która jest naprawdę ważna ze względu na jej wpływ na raka. „

„To, co znaleźli,” dodaje, „jest to, że jednym z kluczowych czynników jest mechanizm składania RNA, a ponadto, gdy splicing RNA zostaje przerwany, ta kluczowa ścieżka jest wyłączona.”

Dodatkowo w badaniu zidentyfikowano biomarker, który według naukowców może być stosowany do identyfikacji pacjentów, którzy mogą dobrze reagować na leczenie inhibitorami PRMT5.

Badanie to nie tylko rzuca światło na podstawowe przyczyny glejaka, ale może również otworzyć drzwi do nowych strategii zapobiegania i leczenia tego śmiertelnego raka.

Like this post? Please share to your friends: