Drodzy użytkownicy! Wszystkie materiały dostępne na stronie zostały przetłumaczone z innych języków. Chcemy przeprosić za jakość tekstów, mamy jednak nadzieję, że będą one przydatne. Pozdrawiamy, Administracja. E-mail: admin@plmedbook.com

Doskonałe wyniki dla leku MS „Plegridy”

Firma Biogen Idec ogłosiła właśnie wyniki ostatniego badania Fazy 3, które miało miejsce w pierwszym roku leczenia lekiem przeciwzakrzepowym o działaniu rzutowo-remisyjnym (peginterferon beta-1a). Lek osiągnął wszystkie podstawowe i drugorzędne punkty końcowe wyników badania, wskazując, że jest bardzo skuteczny w zmniejszaniu aktywności choroby stwardnienia rozsianego (MS).

MS jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy zaczyna atakować mózg i rdzeń kręgowy (centralny układ nerwowy). Objawy to osłabienie, niemożność poruszania rękami lub nogami, utrata równowagi i drętwienie.

Preparat Plegridy należy do grupy leków interferonowych, które są często stosowane jako leki pierwszego rzutu w leczeniu SM. Działa poprzez wydłużenie okresu półtrwania i ekspozycji interferonu beta-1a w organizmie. Zgodnie z poprzednim badaniem, opublikowanym w Archives of Neurology, leczenie interferonem jest w stanie osiągnąć i utrzymać odpowiedź mierzoną za pomocą regularnych ocen rezonansu magnetycznego.

Wyniki, które zostały przedstawione na 65. dorocznym spotkaniu American Academy of Neurology, ujawniły, że w porównaniu z placebo, Pledigry zredukowało roczny nawrót pacjentów ze stwardnieniem rozsianym o 36 procent i zmniejszyło odsetek pacjentów, którzy nawrócili o 39 procent.

Badanie kliniczne fazy 3 ADVANCE było dwuletnim badaniem, które miało na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa produktu Plegridy u ponad 1516 pacjentów z randomizacją cierpiących na SM. Ocenił skuteczność dwóch różnych dawek leku podawanych co dwa lub cztery tygodnie.

Peter Calabresi, M.D., dyrektor Centrum Stwardnienia Rozsianego Johns Hopkins, powiedział:

„Te pełne wyniki z pierwszego roku dostarczają pełniejszego obrazu PLEGRIDY i jej pozytywnego wpływu na zmniejszenie nawrotu, progresję niepełnosprawności i rozwój zmian chorobowych.” Te dane sugerują, że jeśli zostanie zatwierdzony, PLEGRIDY może zaoferować korzyści w postaci rzadszego harmonogramu dawkowania, który byłby znaczącym postępem dla osób żyjących z SM „.
Lek Plegridy, podawany raz na dwa tygodnie, wykazywał znacznie większy efekt leczenia niż w przypadku podawania raz na cztery tygodnie.

Gilmore O’Neill, wiceprezes ds. Globalnej neurologii w późnym stadium rozwoju klinicznego w firmie Biogen Idec, powiedział:

„W pierwszym roku badania ADVANCE wykazano, że PLEGRIDY wykazuje silną skuteczność: obserwowano znaczną redukcję częstości nawrotów, co zostało potwierdzone wynikami badania MRI. Jeśli zostanie ono zatwierdzone, PLEGRIDY będzie stanowić ważną opcję terapeutyczną w segmencie leczenia iniekcyjnego. te zachęcające wyniki terapeutyczne, PLEGRIDY może zmniejszyć obciążenie związane z leczeniem pacjentów poprzez zmniejszenie liczby iniekcji podskórnych. ”
Do działań niepożądanych leku należały zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, a także objawy grypopodobne. Jednak ogólnie rzecz biorąc lek działał dobrze pod względem bezpieczeństwa, z liczbą zdarzeń niepożądanych wśród osób przyjmujących lek Plegridy podobnych do tych w grupie placebo.

Napisane przez Josepha Nordqvista

Like this post? Please share to your friends: