Drodzy użytkownicy! Wszystkie materiały dostępne na stronie zostały przetłumaczone z innych języków. Chcemy przeprosić za jakość tekstów, mamy jednak nadzieję, że będą one przydatne. Pozdrawiamy, Administracja. E-mail: admin@plmedbook.com

Choroba serca: „Tylko jeden papieros dziennie” zwiększa ryzyko

Po przeprowadzeniu nowego przeglądu opublikowanych badań naukowcy nalegają, aby palacze rzucili się całkowicie, a nie ucichli, jeśli chcą znacznie zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Kobieta pali papierosa

Raport z przeglądu – prowadzony przez Allana Hackshawa, profesora University College London w Wielkiej Brytanii – ujawnia, że ​​nawet jeśli pali się około jednego papierosa dziennie, ryzyko udaru i choroby niedokrwiennej serca jest „znacznie większe niż oczekiwano”.

On i jego współpracownicy obliczyli, że ryzyko związane z paleniem około jednego papierosa dziennie wynosi około połowę mniej niż w przypadku osób palących 20 dziennie.

Odkrycia kwestionują szeroko rozpowszechniony pogląd, że palenie zaledwie kilku papierosów dziennie jest „względnie bezpieczne”.

Zamiast tego raport stwierdza, że: „Nie istnieje bezpieczny poziom palenia tytoniu w przypadku chorób układu krążenia”.

„Najbardziej możliwa do uniknięcia przyczyna przedwczesnej śmierci”

„Tytoń to jedyny legalny narkotyk, który zabija wielu jego użytkowników, gdy jest używany zgodnie z zamierzeniami producentów” – deklaruje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Najnowsze szacunki Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że ponad 7 milionów ludzi na całym świecie umiera co roku z powodu używania tytoniu. Liczba ta obejmuje około 890 000 zgonów spowodowanych narażeniem na bierne palenie.

W Stanach Zjednoczonych palenie tytoniu jest „najbardziej możliwą do uniknięcia przyczyną przedwczesnej śmierci”, twierdzi American Heart Association, który twierdzi, że palenie zmniejsza „tolerancję na aktywność fizyczną i zwiększa skłonność do krzepnięcia krwi”.

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko rozwoju wielu uporczywych problemów zdrowotnych, w tym miażdżycy, stanu, w którym złogi tłuszczowe gromadzą się w tętnicach, zwiększając tym samym ryzyko udaru i choroby niedokrwiennej serca. W związku z tym ryzyko chorób serca u palaczy jest dwukrotnie większe niż u osób niepalących.

Ryzyko wyższe dla mężczyzn, jeszcze wyższe dla kobiet

Profesor Hackshaw i współpracownicy zostali poproszeni o przeprowadzenie przeglądu za pomocą okazjonalnych pojedynczych badań i przeglądu pięciu badań zgłoszonych 20 lat temu, które wykazały, że ryzyko choroby niedokrwiennej serca spowodowane paleniem mniej niż 5 papierosów dziennie było wyższe niż oczekiwano.

W związku z systematycznym przeglądem i metaanalizą wykorzystali dane ze 141 opublikowanych badań, aby obliczyć ryzyko choroby wieńcowej i udaru mózgu u osób, które palą jeden, pięć i 20 papierosów dziennie w porównaniu z osobami niepalącymi.

Korzystając z danych ze wszystkich badań, obliczyli, że palenie około jednego papierosa dziennie wiąże się z 48-procentowym wzrostem ryzyka choroby wieńcowej i 25-procentowym wzrostem ryzyka udaru u mężczyzn.

Kiedy jednak wykorzystali tylko dane z badań, które dostosowali swoje wyniki, aby uwzględnić wpływ innych czynników, które mogą zwiększyć to ryzyko, okazało się, że wzrosły odpowiednio do 74 procent i 30 procent.

Analiza dla kobiet ujawniła jeszcze wyższe szacunki ryzyka związanego z paleniem około jednego papierosa dziennie: 57 procent w przypadku choroby wieńcowej i 31 procent w przypadku udaru.

Ponownie, analizując tylko badania, które wzięły pod uwagę czynniki zakłócające, liczby te wzrosły odpowiednio do 119 procent i 46 procent.

Palenie jeden lub dwa dziennie niesie duże ryzyko

Naukowcy sporządzili także porównanie między paleniem kilku a paleniem 20 papierosów dziennie.

Okazało się, że w porównaniu z niepaleniem, palenie około jednego papierosa dziennie wiąże się z 40-50% ryzyka choroby niedokrwiennej serca i udaru związanego z paleniem 20 dziennie.

„Pokazaliśmy – argumentują – że duża część ryzyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu pochodzi z palenia tylko kilku papierosów dziennie”.

Sugerują, że wiele osób może być zaskoczonych tymi odkryciami. „Istnieją jednak również mechanizmy biologiczne, które pomagają wyjaśnić nieoczekiwanie wysokie ryzyko związane z niskim poziomem palenia” – dodają.

„Tylko całkowite zaprzestanie jest ochronne”

„Wszelkie założenie, że palenie mniej chroni przed chorobami serca lub udarem, zostało rozwiane” – zauważa Kenneth Johnson, adiunkt w University of Ottawa w Kanadzie.

W artykule wstępnym związanym z recenzją omawia jego znaczenie dla zdrowia publicznego i stwierdza, że ​​”tylko całkowite zaprzestanie jest ochronne i powinno być podkreślane przez wszystkie środki i polityki zapobiegawcze”.

Nalega, aby organy regulacyjne zajmujące się nowymi produktami tytoniowymi „o zmniejszonym ryzyku” wzięły pod uwagę, ponieważ „każda sugestia poważnie zmniejszonej choroby niedokrwiennej serca i udaru związanego z używaniem tych produktów jest przedwczesna.”

„Przesyłem do domu dla palaczy jest to, że każda ekspozycja na dym papierosowy jest zbyt duża.”

Prof. Kenneth C. Johnson

Like this post? Please share to your friends: