Drodzy użytkownicy! Wszystkie materiały dostępne na stronie zostały przetłumaczone z innych języków. Chcemy przeprosić za jakość tekstów, mamy jednak nadzieję, że będą one przydatne. Pozdrawiamy, Administracja. E-mail: admin@plmedbook.com

Kanabinoidy mogą zapobiegać migrenie, wynika z badań

Kanabinoidy są tak samo skuteczne jak istniejące leki zapobiegające migrenom. W przypadku klasterowych bólów głowy kannabinoidy mogą jednak przynosić korzyści tylko pacjentom, którzy doświadczyli migreny od dzieciństwa.

Kobieta z migreną

Takie są wyniki nowego badania, które niedawno zaprezentowano na 3. Kongresie Europejskiej Akademii Neurologii w Amsterdamie w Holandii.

Według Migraine Research Foundation, migrena jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą na świecie, dotykającą około 1 miliarda ludzi. W Stanach Zjednoczonych ponad 38 milionów dzieci i dorosłych doświadcza migreny.

Niektórzy uważają po prostu migrenę za „silny ból głowy”, ale może to być znacznie poważniejsze.

Ataki migreny zwykle powodują silny, powtarzający się pulsujący ból na jednej lub obu stronach głowy, który może trwać od 4 do 72 godzin.

Atakom tym mogą towarzyszyć inne dezorganizujące objawy, takie jak zawroty głowy, nudności, wymioty, wrażliwość na światło, mrowienie lub drętwienie twarzy lub kończyn.

Ból głowy klastra definiuje się jako początek krótkich, ale bardzo bolesnych bólów głowy, które mogą uderzać kilka razy dziennie. Ból zwykle pojawia się po jednej stronie głowy, zwykle w jednym oku lub wokół niego.

Ból głowy klastra jest znacznie rzadszy niż migrena; Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że bóle głowy klastra występują u mniej niż 1 na 1000 dorosłych na całym świecie.

Ostry ból zmniejszony o 55 procent

Wcześniejsze badania sugerowały, że kanabinoidy – które są związkami chemicznymi w marihuanie – mogą pomóc w leczeniu zaburzeń bólowych głowy.

W odniesieniu do nowych badań, kierownik badania, dr Maria Nicolodi z Centrum Międzyuniwersyteckiego we Włoszech, oraz współpracownicy postanowili zbadać to powiązanie, oceniając skuteczność kanabinoidów w leczeniu migreny i klasterowego bólu głowy.

Pierwsza faza badania obejmowała 48 dorosłych z przewlekłą migreną. Uczestnikom podawano różne dawki kombinacji dwóch związków.

Jeden związek składał się z 19% tetrahydrokanabinolu (THC), głównego składnika psychoaktywnego marihuany, podczas gdy drugi związek zawierał 9% kanabidiolu (CBD), innego aktywnego związku marihuany.

Naukowcy odkryli, że gdy dorośli otrzymali kombinację THC-CBD w dawce 200 miligramów lub większej, ich ostry ból migrenowy spadł o 55 procent.

Stwierdzono, że THC-CBD w dawkach poniżej 100 miligramów nie ma wpływu na ostry ból.

THC-CBD a istniejące leki

Druga faza badania obejmowała 79 pacjentów z przewlekłą migreną oraz 48 pacjentów z klasterowym bólem głowy.

Pacjenci z przewlekłą migreną otrzymywali 25 miligramów amitryptyliny, leki przeciwdepresyjne często stosowane w leczeniu migreny lub 200 miligramów THC-CBD każdego dnia.

Pacjenci z klasterowym bólem głowy otrzymywali albo 200 miligramów THC-CBD dziennie albo 480 miligramów werapamilu, który jest blokerem kanału wapniowego często stosowanym w leczeniu klasterowego bólu głowy.

Kiedy pacjenci doświadczyli ostrego bólu, wzięli dodatkowe 200 miligramów THC-CBD.

Czas leczenia zarówno pacjentów z przewlekłą migreną, jak i klasterowymi bólami głowy wynosił 3 miesiące, a pacjentów monitorowano przez kolejne 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

THC-CBD doprowadziło do nieco większego zmniejszenia liczby napadów migreny w porównaniu z amitryptyliną, z redukcją odpowiednio o 40,4 i 40,1 procent.

Wśród pacjentów z migreną stwierdzono, że THC-CBD zmniejsza intensywność ostrego bólu o 43,5 procent.

Jednak u pacjentów z klasterowym bólem głowy THC-CBD był skuteczny tylko w przypadku ostrego bólu u osób, które doświadczyły migreny w dzieciństwie.

Na podstawie uzyskanych wyników naukowcy wyciągnęli wniosek, że kanabinoidy są tak samo skuteczne jak istniejące leki zapobiegające atakom migreny, ale ich korzyści mogą być ograniczone dla pacjentów z klasterowym bólem głowy.

„Udało nam się wykazać, że kanabinoidy są alternatywą dla ustalonych metod zapobiegania migrenom, co oznacza, że ​​są one odpowiednie tylko do stosowania w akutetycznym leczeniu klasterowych bólów głowy u pacjentów z migreną od dzieciństwa”.

Dr Maria Nicolodi

Dowiedz się, jak kannabinoidy, w połączeniu z chemioterapią, mogą zabijać komórki nowotworowe.

Like this post? Please share to your friends: